Wie ben ik?

Als kind vond ik de wereld betoverend. Starend naar de sterrenhemel filosofeerde ik over die wonderlijke wereld en mijn plaats daarin . Maar op mijn veertiende leek die betovering ineens verbroken. Een stukje magie ging verloren en daarmee ook een stuk van mezelf. Een soort ontheemd gevoel zette me aan tot het schrijven van verhalen en gedichten.

Toen ik na mijn humaniora een studierichting moest kiezen, was dat geen simpele zaak. Wat wilde ik allemaal worden? Een documentairemaker, een archeoloog, een antropoloog, een kunsthistoricus, een filosoof, een psycholoog, een ontdekkingsreiziger, een detective, een bioloog (om met Greenpeace mee te varen en de wereld te redden), ja zelfs een godsdienstwetenschapper, …

Er kwam best wel wat oppositie voor wat mijn keuzes betrof. Ik zag het allemaal zo groots en misschien wat onrealistisch, werd mij gezegd? Mijn popelende hart werd ingetoomd, met de beste bedoelingen natuurlijk. Uiteindelijk koos ik voor de studierichting communicatie om iets in de media te kunnen doen. Na een stage bij “Boeketje Vlaanderen”ging ik aan de slag bij de BRT. Gedurende tien jaar werkte ik er voornamelijk voor de radio. Even later combineerde ik dit werk met een baan als coördinator in een kunstgalerij. Ik werd omgeven door zoveel talent en verlangde ernaar om mijn eigen grenzen te verleggen. Ik waagde een nieuwe sprong naar de redactie van de Telekrant bij Concentra.

Het was een fantastische tijd maar inhoudelijk bleef ik op mijn honger. Waarover wil ik dan communiceren, dacht ik? Ik startte een opleiding in scenarioschrijven en toen gebeurde er iets bijzonder! Inzicht krijgen in de structuur van een heldenverhaal, werkte bewustzijnsverruimend. Ik zag mezelf ineens als de held in mijn levensverhaal. Wat was mijn doel? Hoe ging ik om met obstakels? Voor het eerst kon ik uitzoomen en mijn leven vanuit een ruimer perspectief zien. Hoe was ik als held? Koos ik het heldenpad of het hazenpad? Hartstochtelijk koos ik voor het heldenpad (en af en toe het hazenpad)! En zoals het elke held betaamt, verliet ik alles wat ik kende, om op zoek te gaan naar mijn heilige graal!

In 1998 verliet ik België en verhuisde naar Spanje. Ik kwam aan de kost als vastgoedmakelaar en omdat ik nu nooit meer in een file moest staan, was er een zee van tijd om op het strand de vele boeken te lezen waartoe ik nooit gekomen was.

Ik verdiepte me in het oeuvre van Joseph Campbell. Hij was de verpersoonlijking van alles wat ik zelf wilde zijn. Hij wist film, archeologie, antropologie, filosofie, psychologie, literatuur, kunst en spiritualiteit met mekaar te verbinden. Dankzij Mr. Campbell ontdekte ik het pad dat me dichter bracht naar vervulling en zelfverwezenlijking.

Doorheen de jaren kwamen nog bijzondere leermeesters op mijn pad!

In 2009 volgde ik in Oxford een seminarie van Dr. Deepak Chopra en Dr. David Simon: The Wisdom of Healing. Daar leerde ik datgene waarover Campbell schreef, beleven. Voor het eerst ging ik “echt” mediteren en ontdekte ik dat welzijn en persoonlijke groei, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Stap voor stap integreerde ik meditatie, yoga en de ayurvedische levensstijl in mijn dagelijkse routine en ervaarde ik een diepe vervulling die alle verwachtingen oversteeg.

In die tijd bracht ik een bezoek aan mijn ouders. Op zolder vond ik – op synchronistische wijze – een gedichtenbundeltje dat ik op mijn veertiende had geschreven en verborgen had in een sigarenkistje van mijn grootvader. Eén gedicht trof me bijzonder : Ik wil Mezelf Zijn. En begreep ik nu pas!

Ik besefte dat de intentie van de zoektocht naar mezelf, door dit gedicht destijds geactiveerd werd. En zag dat alle mensen in mijn leven, mijn leermeesters, grootouders, ouders, grote broer, geliefden, vrienden of vijanden (als die er al waren) allen hadden bijgedragen aan mijn zoektocht. Ik leefde het sprookje waarvan ik droomde en vond mijn heilige graal of althans de tools die me steeds dichter naar mijn essentie brengen.

De betovering die op mijn veertiende was verbroken, was op magische wijze teruggekeerd.

Ik wist nu zeker waarover ik wilde communiceren.
Aan The Chopra University in San Diego, VS, studeerde ik af als Instructeur Primordial Sound Meditation en Perfect Health of Ayurvedic Life-style en integreerde ik steeds meer de Vedic-lifestyle in mijn dagelijkse leven.

In 2014 keerde ik terug naar België. Een held 😉 hoort terug te keren naar zijn thuisland om zijn ontdekte schatten te delen. Ik herplantte me in de Belgische bodem om van start te gaan met mijn project Evolutionary Being. Evolutionary Being staat voor de evolutie die in elk van ons mogelijk is naar meer welzijn, geluk en vrede.

Ik blijf me verder verdiepen in Vedic Life-style, Vedanta, Yoga-filosofie, Yoga-psychologie en studeerde af als Vedic Counselor aan The American Institute of Vedic Studies van Dr. David Frawley gekend als Pandit Vamadeva Shastri.

Het is mijn diepe wens om de geïntegreerde kennis en ervaringen met jullie te delen en samen een gemeenschap uit te bouwen die bewuster, respectvoller, gezonder en vredevoller in het leven staat.

Evolutionary Being is gegroeid vanuit mijn persoonlijke zoektocht en ervaringen met de stappen op het heroïsche pad naar zelfverwezenlijking, welzijn en innerlijke vrede.


Namasté

Christine Pepels

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close